Yrityksen pieni vakuutusopas

Lakisääteiset vakuutukset

Lakisääteisiä vakuutuksia ovat henkilöstön lakisääteinen tapaturmavakuutus ja työeläkevakuutus, samoin yrittäjän eläkevakuutus. - Lähes aina pankki vaatii vähintään palovakuutustodistuksen myöntäessään lainaa yrityksen toimintaan.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Valinnaiset vakuutukset jaotellaan riskiryhmien mukaan.

Henkilöriskit, varsinkin jos on kysymys avainhenkilöistä tai erikoisosaamista vaativista tehtävistä. Esim. avainhenkilöiden ja erikoisosaajien vakuuttaminen ohimenevän tai pysyvän työkyvyttömyyden varalta, samoin myös matkavakuutus.

Toiminnan riskit, silloin kun yrityksen toimintaa mahdollisesti uhkaa esine- tai henkilövahinko, jolla on vaikutusta yrityksen tuottoihin, esim. koneen rikkoutuminen, jolloin koko tuotantolinja seisoo. Toiminnan vastuuvakuutus korvaa myös toiminnan kolmannelle osapuolelle aiheutuneen henkilö- tai esinevahingon. Oikeusturvavakuutus korvaa rikos- tai riitatapauksessa oikeudenkäyntikulut, jotka saattavat nousta merkittäväksi kuluksi ja uhkaksi yrityksen toiminnalle.

Omaisuusriskit, silloin kun se uhkaa koko toimintaa tai merkittävää osaa siitä, esim. yrityksen tuotantolaitoksen tai osan siitä palon tai murron vuoksi aiheutuu aineellisia vahinkoja yli riskinkantokyvyn.